BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

30 grudnia 2019

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Temat, który dziś omówię jest trudny, niejednoznaczny i bardzo skomplikowany. Sama próbuję zrozumieć temat od co najmniej miesiąca i nadal nie udało mi się dojść do wszystkiego. Nie ma jeszcze wystarczająco dużej ilości orzecznictwa oraz jasno napisanych artykułów o tym. Jak pierwszy raz zaczęłam szukać informacji, to doszłam to konkluzji, że każdy powinien być zarejestrowany w BDO. To nie jest prawda i postaram się w jasny sposób wyjaśnić o co chodzi z tym całym systemem.

Niestety jest to kolejny temat, który funkcjonuje już w naszym kraju od dłuższego czasu, a zaczyna się o tym mówić dopiero teraz, gdy zostaną wprowadzone restrykcje za niezarejestrowanie się.

Co to jest BDO?

To baza danych o przedsiębiorcach, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami. Jest to elektroniczna baza danych. W niej znajduje się lista przedsiębiorców, którą można łatwo sprawdzić i zweryfikować. Natomiast sama rejestracja nie jest już łatwą sprawą i wymaga trochę wiedzy na temat samego systemu, a przede wszystkim na temat tego jakie odpady/produkty my produkujemy.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcy gospodarujący odpadami, to ci, którzy zbierają wszelkiego rodzaju odpady i coś z nimi dalej robią: przetwarzają, składują lub utylizują. Większości z nas to nie dotyczy.

Natomiast bliżej musimy przyjrzeć się przedsiębiorcom, którzy wprowadzają na rynek produkty i produkty w opakowaniach oraz wytwarzają jakieś śmieci.

Obowiązkowym wpisem do BDO są objęci przedsiębiorcy, którzy:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów

 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań

Zwolnieni z obowiązku rejestracji:

Według interpretacji Ministerstwa Klimatu odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe).

W związku z tym firmy, które prowadzą drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są traktowane jako wytwórcy odpadów komunalnych i są zwolnione z wpisu do Rejestru BDO.

Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru BDO.

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady:

 • jeśli są to tylko komunalne – NIE musi się rejestrować;

 • jeśli są tylko komunalne, ale ma podpisaną umowę na wywóz śmieci – MUSI się zarejestrować – tylko w ten sposób będzie mógł zamówić sobie śmieciarkę po ich odbiór;

 • jeśli są tylko komunalne i wynajmuje lokal, a śmieciami zajmuje się właściciel/administrator lokalu – NIE musi się rejestrować – następuje przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na właściciela lokalu;

 • jeśli są to odpady niebezpieczne, medyczne – MUSI być zarejestrowany;

 • jeśli jest to zużyty sprzęt elektroniczny, tonery, drukarki, baterie, świetlówki (w niewielkich ilościach, takich domowych) – NIE musi się rejestrować; natomiast jeśli jest tego dużo więcej, to już powinien być zarejestrowany w BDO;

 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, a nie są wpisani do rejestru z urzędu – MUSZĄ się zarejestrować

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty i produkty w opakowaniach na rynek:

 • słynne już siatki foliowe, za które jest opłata recyklingowa – MUSI być zarejestrowany

 • wprowadzanie opakowań i produktów w opakowaniach, ich produkcja, odzysk, recykling, przetwarzanie, dostawa – MUSI być zarejestrowany

 • produkty takie jak smary, oleje, opony, ich wprowadzenie, zbieranie, recykling, odzysk – MUSI być zarejestrowany

 • pojazdy, ich wprowadzenie, zbieranie na złomie, recykling, demontaż – MUSI być zarejestrowany

 • produkty takie jak sprzęt elektryczny i elektroniczny, jego wprowadzenie na rynek (przedstawiciel handlowy też), zbieranie zużytego sprzętu, przetwarzanie, odzysk, recykling – MUSI być zarejestrowany

 • produkty takie jak baterie i akumulatory, ich wprowadzanie (przedstawiciel handlowy też), odzysk, recykling, przetwarzanie – MUSI być zarejestrowany

Każdy może zweryfikować czy konieczna jest rejestracja w systemie BDO korzystając z mini ankiety https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Proponuję uczciwie odpowiadać na pytania, bo można ponieść większe konsekwencję za brak wpisu, niż za sam wpis. Niestety, sama ankieta jest mało precyzyjnie sformułowana i czasem trudno jest odpowiedzieć na niektóre pytania.

Kiedy?

Rejestracji trzeba dokonać do końca 2019 roku. Od 1 stycznia 2020 roku będą już wprowadzone sankcje. Zazwyczaj mogą to być kary finansowe dochodzące nawet do 1 miliona złotych. Ale również kary więzienia.

Nowi przedsiębiorcy zakładający dopiero działalność po 1 stycznia 2020 roku powinni najpierw sprawdzić i zarejestrować się w systemie, a dopiero potem zacząć działać z własną firmą.

Gdzie się zarejestrować?

Wniosek o rejestrację w formie elektronicznej lub pisemnej składa się do Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla miejsca wykonywania działalności. Elektronicznie wniosek można złożyć na stronie https://bdo.mos.gov.pl (przejdź do systemu BDO, załóż konto i wtedy można złożyć wniosek elektronicznie).

Wniosek wygląda tak: https://zaplecze.biznes.gov.pl/FileManager/read/ZG9jdW1lbnRfYXR0YWNobWVudHMvMzM2Mi9Gb3JtdWxhcnpfcmVqZXN0cm93eV9pX2FrdHVhbGl6YWN5am55LnBkZg==

Wniosek ma 30 stron, ale nie każda strona nas dotyczy. Niestety trzeba się mocno skupić, aby wyłapać to, co jest rzeczywiście związane z naszą działalnością.

Na każdej stronie jest oddzielna tabelka, do której trzeba wpisać różne dane.

Zauważyłam, że np. jeśli wprowadza się sprzęt elektroniczny, to trzeba mieć podpisaną umowę z firmą zajmującą się odzyskiem sprzętu. Czyli jest to dodatkowy obowiązek, który trzeba wykonać przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, aby wypełnić wniosek poprawnie trzeba się zapoznać z katalogiem odpadów. Tak, każdy odpad ma swój numerek, który trzeba wpisać w wniosku.

Oto katalog http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf

Opłaty skarbowe

Opłatę rejestrową/skarbową należy zapłacić na rachunek bankowy właściwego Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie:

100 zł– jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą

300 zł– jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

Opłata rejestrowa obowiązuje przedsiębiorców:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli

 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań

 • wprowadzających baterie lub akumulatory

 • wprowadzających pojazdy

 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach

 • wprowadzających na terytorium kraju opony

 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie– jesteś zobowiązany do wpłaty jednej, najwyższej opłaty rejestrowej.

Jak można zauważyć, opłata skarbowa dotyczy tylko producentów produktów, a nie tych co tylko produkują odpady.

Marszałek województwa ma 30 dni na wpisanie przedsiębiorcy do rejestru. Lub na prośbę o uzupełnienie braków formalnych (wtedy to my mamy 7 dni na uzupełnienie wszystkiego). Na szczęście nie będzie sankcji za to, że nie mamy wpisu, a nasz wniosek został złożony w grudniu. Liczy się data złożenia, a od 1 stycznia spokojnie nadal można prowadzić swoją firmę. Nie będzie też sankcji za źle złożony wniosek, będziemy wezwani do uzupełnienia danych.

Co dalej po rejestracji?

Od Marszałka województwa dostaniemy swój numer BDO. Powinien on być umieszczony na fakturach i paragonach, tak jak NIP czy REGON.

Będziemy posiadać własny login i hasło do systemu.

Każda wywózka śmieci musi być zgłoszona elektronicznie w systemie. Inaczej żadna firma po nie nie przyjedzie. W tym celu w systemie BDO wypełnia się kartę przekazania odpadu (KPO). Według interpretacji KPO musi wypełnić każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w momencie przekazywania odpadów innemu posiadaczowi. Przyznam, że zastanawia mnie forma „zobowiązany do prowadzenia ewidencji”. Większość z nas nie musi prowadzić ewidencji, ale z tego co zrozumiałam, bez KPO śmieciarka nie przyjedzie. Najlepiej dopytać się w swojej firmie zajmującej się wywózką śmieci.

Przykłady z życia wzięte

 1. Pani Hania prowadzi małe biuro. Działalność jest wykonywana w jednym z pokojów w domu. Umowę na wywóz śmieci ma podpisaną jako osoba prywatna. NIE musi się rejestrować w BDO.

 2. Ja, kto mnie zna, ten wie, że mam biuro rachunkowe i punkt ksero. Jako wytwórca śmieci komunalnych, którymi zajmuje się mój administrator, NIE muszę się rejestrować do BDO. Ale jako wytwórca śmieci w postaci tonerów od drukarek, baterii od myszy komputerowych i samych drukarek (bo to wszystko należy do mojej firmy), POWINNAM się zarejestrować w BDO.

 3. Pani Ania prowadzi mały sklep i ma podpisaną umowę (jako firma) na wywóz śmieci, MUSI się zarejestrować, bo inaczej śmieciarka do niej nie przyjedzie.

 4. Mój mąż, producent sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ma podpisaną umowę z firmą na wywóz śmieci, więc MUSI się zarejestrować w BDO, aby śmieciarka do niego przyjeżdżała. Dodatkowo wprowadza na rynek sprzęt elektroniczny, więc MUSI mieć podpisaną umowę z firmą zajmującą się odzyskiem elektrośmieci i MUSI zarejestrować się w BDO jako producent. Dodatkowo sprzęt wychodzi od niego zapakowany, więc MUSI się zarejestrować jako dostawca produktów w opakowaniach. Dodatkowo jest przedstawicielem handlowym innej firmy, więc MUSI być zarejestrowany w BDO. Tu zapłaci opłatę rejestracyjną jako producent.

 5. Pan Franek prowadzi mały sklep, w którym sprzedaje siatki foliowe, za które odprowadza opłatę recyklingową. MUSI zarejestrować się w BDO.

Na stronie https://bdo.mos.gov.pl znajduje się baza wiedzy, w której są odpowiedzi na najpopularniejsze pytania. Ja w swoim artykule nie jestem w stanie uwzględnić wszystkich możliwości. Musiałabym wtedy napisać książkę 😉

Polecam również zadzwonić do właściwego Urzędu Marszałkowskiego i zapytać czy trzeba/nie trzeba się rejestrować. Niestety nie mam tak dogłębnej wiedzy by każdemu jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie 🙁

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Wynajem mieszkania prywatnego

Wynajem mieszkania prywatnego – formy rozliczenia podarku dochodowego Zastanawiałam się od czego zacząć ten artykuł

Mikrorachunek Podatkowy

Mikrorachunek podatkowy Każdy przedsiębiorca kojarzy indywidualny rachunek bankowy, na który przelewane są składki do ZUS.