Kasa fiskalna

31 października 2018

Regularnie klienci pytają mnie czy potrzebują kasę fiskalną? Czy muszą ją mieć? A może da się coś zrobić by nie trzeba było mieć kasy?

Pora usystematyzować wiedzę na temat kas fiskalnych 😉

Czynności bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia.

Czynności te zostały wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeśli ktoś prowadzi sprzedaż towarów lub usług wymienionych na tej liście, bezwzględnie musi mieć kasę fiskalną. I nie ma od tego odwołania.

§ 4 ust. 1

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

§ 4 ust. 2

2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Kasa fiskalna a limit obrotów

Według obecnych przepisów podatnicy mają obowiązek stosować kasę fiskalną przy sprzedaży dla osób fizycznych. Jednak można skorzystać z zwolnienia, jeśli kwota przychodu (obrotu) ze sprzedaży dla osób fizycznych nie przekroczy 20 000 zł w ciągu roku i w roku poprzednim. Należy pamiętać, że w przypadku podatników rozpoczynających działalność w ciągu roku, limit ten jest liczony proporcjonalnie. Czyli limit zwolnienia nie będzie wynosił 20 000 zł, ale np. 10 958,90 zł.

Moment zakupu kasy fiskalnej

W przypadku, gdy zostanie przekroczony limit zwolnienia, podatnik ma obowiązek wprowadzić kasę fiskalną do firmy w ciągu dwóch miesięcy od miesiąca, w którym limit został przekroczony. Na przykład, kwota przychodu została przekroczona w dniu 14 lipca, to ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej należy rozpocząć najpóźniej 1 października.

Formalności związane z uruchomieniem kasy fiskalnej

Nie wystarczy tylko kupić kasę i zacząć wydawać paragony. O fakcie instalacji kasy należy zawiadomić urząd skarbowy. Robi się to na specjalnym druku z podanym dokładnie dniem, w których zostanie rozpoczęta ewidencja. Należy znaleźć zaufany serwis, który sprzeda nam kasę, pomoże przy nauce jej obsługi i będzie robić regularne przeglądy. Obowiązkowy przegląd musi być zrobiony przed upływem dwóch lat od fiskalizacji lub ostatniego przeglądu.

Najczęściej dzień przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie, należy ją fiskalizować. Tym zajmuje się serwis. Następnie musi być złożone kolejne pismo w urzędzie skarbowym zawiadamiający o wykonaniu tej procedury.

Koszt zakupu kasy fiskalnej

Cena kasy fiskalnej jest różna. Zależy przede wszystkim od tego, do jakiej działalności kasa będzie używana, i może się wahać od 1500 zł do kilku tysięcy złotych.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Tu jest też dobra wiadomość. Po zainstalowaniu pierwszej w swoim życiu kasy fiskalnej, urząd skarbowy zwraca część poniesionych kosztów. Można dostać nawet do 700 zł zwrotu. Jeśli podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT, to wystarczy złożyć kolejne pismo do urzędu skarbowego i kwota jest przelewana jednorazowo (oczywiście na odpowiednim druku).

Jeśli podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, to wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej składa się poprzez deklarację VAT-7 lub VAT-7k.

Niezależnie od tego w jakiej formie zostanie złożony wniosek, proszę spodziewać się telefony z urzędu z prośbą o przyjście i przedstawienie papierowej ewidencji sprzedaży oraz wskazanie kiedy został przekroczony limit zwolnienia. Nie należy bać się tego spotkania. Najczęściej jest to tylko formalność.

Należy również pamiętać, że może zaistnieć konieczność zwrotu odzyskanej ulgi z powrotem do urzędu skarbowego. Dzieje się tak, gdy nie będą spełnione następujące warunki: w ciągu trzech następnych lat od momentu fiskalizacji, kasa nie będzie używana (np. działalność była zawieszona), nie wykonywano obowiązkowych przeglądów w terminie, działalność została zlikwidowana.

A co zrobić, żeby kasy nie mieć?

Jeśli zapłata za wykonanie usługi (lub zakup towaru przez internet wraz z wysyłką) zostanie dokonana za pośrednictwem przelewu. A na podstawie dokumentów będzie można jednoznacznie stwierdzić kto, komu i za co zapłacił. Wszystkie zapłaty muszę być dokonywane za pośrednictwem banku (lub SKOK’u lub on-line). Nie ma żadnych wyjątków.

Jeśli limit 20 000 zł został już dawno przekroczony, ale wszystkie zapłaty były w formie bezgotówkowo, to w momencie gdy będzie dokonana wpłata gotówką, to równocześnie powinna być kasa fiskalna i wydany paragon.

Jeśli limit 20 000 zł nie został przekroczony, a nastąpiła zapłata gotówką, to kwota przychodu jest naliczana całościowo od wszystkich wpływów od osób fizycznych (niezależnie od tego czy były zrobione przelewem czy nie). Na przykład, dokonano zapłaty bezgotówkowej w kwocie 5 000 zł i gotówkowej w kwocie 100 zł, to łącznie zapłacono 5 100 zł z 20 000 zł limitu.

Kasa fiskalna a sklepy internetowe

Jeśli sprzedaż towaru odbywa się przez internet (w sklepie lub na Allegro), płatność została zrobiona przez internet (przelew lub PayU), a towar jest wysyłany, to nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej i wydawania paragonów. Natomiast, jeśli zakup i zapłata zostały zrobione elektronicznie, a towar odebrany osobiście, to powinien być wydany paragon (obowiązuje limit obrotów).

Uwagi końcowe

Na początku każdego roku kalendarzowego należy sprawdzić, czy coś się nie zmieniło jeśli chodzi o zwolnienia, limity i obowiązki. Co roku jest publikowane nowe rozporządzenie na dany rok.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Wynajem mieszkania prywatnego

Wynajem mieszkania prywatnego – formy rozliczenia podarku dochodowego Zastanawiałam się od czego zacząć ten artykuł

Mikrorachunek Podatkowy

Mikrorachunek podatkowy Każdy przedsiębiorca kojarzy indywidualny rachunek bankowy, na który przelewane są składki do ZUS.