Składki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

5 grudnia 2018

SKŁADKI NA ZUS – czyli podsumowanie wszystkich zmian, które weszły w życie lub wejdą od 1 stycznia 2019 r.

W związku z zmianami w przepisach, od 1 stycznia 2019 r będzie można wyodrębnić 4 (CZTERY!) formy opłacania składek na ZUS. Dotyczą one tylko składek społecznych (emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej). Składka zdrowotna nadal będzie płacona przez wszystkich tak samo.

 

I. Ulga na start:

– pierwsze 6 lub 7 miesięcy od momentu założenia jednoosobowej działalności gospodarczej JDG (skąd ta różnica? Jeśli JDG została założona 1-ego to liczone jest 6 miesięcy, jeśli 2-ego lub później, to liczone jest 7 miesięcy);

– opłacana jest tylko składka zdrowotna (w 2018 roku jest to kwota około 320 zł, z tego 275 zł odliczane jest od podatku).

 

II. Preferencyjne składki:

– kolejne 24 miesiące, kiedy płacimy mniejszy ZUS;

– w tej chwili jest to około 520 zł miesięcznie, czyli składka zdrowotna (około 320 zł) plus niska składka społeczna (około 200 zł, jest to w całości koszt uzyskania przychodu).

 

III. Duży ZUS:

– płacimy pełną wysokość składek ( społeczna plus zdrowotna plus fundusz pracy, to obecnie około 1200 zł miesięcznie);

– i tak do końca życia naszego lub firmy… 😉

 

Ale od 1 stycznia wchodzi IV forma opłacania składek, która będzie stosowana po Uldze na start i Preferencyjnych składkach lub zamiast Dużego ZUS’u

 

IV. Mały ZUS:

– przez 36 miesięcy;

– ZUS od przychodu;

– tylko dla wybranych (trzeba spełniać rygorystyczne warunki);

– nowy sposób obliczania składek (na zasadzie „zrób to sam”).

 

Kto może skorzystać z Małego ZUS’u?

– przedsiębiorca zarejestrowany w CEiDG (jednoosobowa działalność gospodarza JDG);

– przychód z roku poprzedniego (teraz z roku 2018) nie może przekroczyć limitu 63 000 zł ( kwota netto, jeśli ktoś jest VAT’owcem; jest zależny od wynagrodzenia minimalnego i będzie się zmieniać co roku);

– nie spełnia warunków do płacenia Preferencyjnych składek (czyli zakończył okres 24 miesięcy płacenia mniejszego ZUS’u);

– rozliczając się na karcie podatkowej nie korzysta ze zwolnienia z VAT;

– przedsiębiorca prowadził działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;

– nie wykorzystał limitu 36 miesięcy (tyle wynosi Mały ZUS) w ciągu 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności;

– nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy.

 

Kto nie może skorzystać z Małego ZUS’u?

– przedsiębiorca w pierwszym roku prowadzenia działalności;

– przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził inną działalność jako twórca, artysta;

– jako osoba wykonująca wolny zawód;

– wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej sp. z o.o.;

– osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół;

– przedsiębiorca, który przekroczył limit przychodu 63 000 zł (co roku będzie się zmienić, za rok 2018 jest to kwota 63000 zł, a za 2019 prawdopodobnie będzie już 67500 zł)

– przedsiębiorca, który był już na Małym ZUS’ie i płacił go przez 36 miesięcy (nie mylić z Preferencyjnymi składkami)

 

„Zrób to sam”, czyli samemu trzeba obliczyć podstawę oskładkowania i składkę na ZUS na podstawie dostępnych danych:

– przychód za rok poprzedni (teraz 2018 rok);

– współczynnik umieszczony w komunikacie Prezesa ZUS opublikowany w Monitorze Polskim;

– ciąg obliczeń i równań;

– sprawdzenie czy podstawa składek mieści się w progu 30% – 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego….

 

I wszystko jasne 😉 A właściwie nic nie jest jasne. Dla zwykłego zjadacza chleba, nawet przedsiębiorcy, może to okazać się czarną magią. Ja już pojęłam o co chodzi, więc mogę pomóc 🙂

 

Jeżeli po zakończeniu opłacania Preferencyjnych składek spełniamy inne warunki, to można zgłosić się do ZUS i zadeklarować nową podstawę płacenia składek. Oczywiście, zgłoszenie wymaga wypełnienia dokumentów i deklaracji. Wyrejestrowania i zarejestrowania itd.

 

Czy przedsiębiorca skorzysta na Małym ZUS’ie?

To zależy od… matematyki.

– jeżeli przychód był zbliżony do 63 000 zł, to różnica między Małym ZUS’em a Dużym ZUS’em może wynieść 50 zł;

– natomiast, jeśli przychód za rok ubiegły wyniesie 45 000 zł, to składka Małego ZUS’u będzie mniejsza o około 250 zł od składki z Dużego ZUS’u;

– jeżeli przychód wyniesie 30 000 zł, to składka na Mały ZUS będzie mniejsza o połowę od Dużego ZUS’u.

 

Diabeł tkwi w szczegółach:

– po zakończeniu opłacania Preferencyjnych składek, trzeba sprawdzić limit przychodu, aby można było płacić Mały ZUS;

– przejście z Preferencyjnych składek na Mały ZUS można zrobić w dowolnym momencie roku (kiedy skończy się nam okres Preferencyjnych składek);

– niższe składki = niższe wypłaty emerytury, renty, chorobowego (zwolnienia lekarskiego, macierzyńskiego i wypadkowego);

– po 36 miesiącach trzeba odczekać kolejne dwa lata aby można było znów płacić Mały ZUS (wtedy przechodzimy na Duży ZUS);

– jeżeli przedsiębiorca teraz płaci Duży ZUS i chciałby od nowego roku przejść na Mały, to decyzję musi podjąć szybko. Taką zmianę będzie można zrobić do 8 stycznia 2019 roku, czyli do tego dnia przedsiębiorca powinien oszacować czy może i czy chce zmieniać podstawę oskładkowania (i kwotę składek) na niższą. A co za tym idzie, grudzień powinien być zgrubnie zaksięgowany tuż po nowym roku;

– jeśli działalność była prowadzona przez część roku, to limit przychodu oblicza się proporcjonalnie;

– bieżący przychód nie wpływa na wysokość składki w Małym ZUS’ie;

– z Małego ZUS’u można zrezygnować w każdym momencie.

 

Podpisana ustawa wprowadzająca Mały ZUS ma na celu poprawę rentowności firm, zwiększenie perspektyw na rozwój, odciążenie małych i mikro przedsiębiorców. Jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Wynajem mieszkania prywatnego

Wynajem mieszkania prywatnego – formy rozliczenia podarku dochodowego Zastanawiałam się od czego zacząć ten artykuł

Mikrorachunek Podatkowy

Mikrorachunek podatkowy Każdy przedsiębiorca kojarzy indywidualny rachunek bankowy, na który przelewane są składki do ZUS.